YouVersion-д үнэгүй бүртгүүлэх

Манай Ашиглах нөхцөл болон Хувийн нууцлалын журмын хураангуйг доорхоос та олж харах бөгөөд энэ нь Youversion нэр бүхий бүхий л бүтээгдэхүүнүүд болон үйлчилгээнүүдийг хамааруулна:

Бүхий л зүйлсийг өөрийнхөө хүссэнээр тохируулах.

Та Youversion данс үүсгэх эсвэл манай аль нэг аппликешн эсвэл сайтыг ашиглах үед, бидний цуглуулсан бүхий л мэдээллүүд нь улам олон хувийн Библи хэрэглээг таньд боломжтой болгохын тулд ашиглагддаг.

Таны мэдээллүүдийг бид хэрхэн ашиглаж байна вэ.

Таны үйл ажиллагаануудаас бидний цуглуулах мэлээллүүд болон тэдгээр мэдээллүүдийг бид хэрхэн Youversion ашиглах боломжийг тань нэмэгдүүлэхэд ашигладаг болохыг Журамд тодорхой дүрслэсэн болно.

Таны хувийн мэдээллүүдийг ямар нэгэн гуравдагч талын сурталчилгааг хийгчид эсвэл сурталчилгааны сүлжээнийхэнтэй бид хуваалцдаггүй. Үнэн хэрэгтээ, Youversion бол ашгын бус үйлчлэл болохыг та мэддэг үү? Бид үйлчлэлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг учраас, бид мөнгийг эргэлтэнд оруулдаггүй, мэдээллийг худалддаггүй эсвэл Youversion бүтээгдэхүүнүүдийн дотор ямар нэгэн сурталчилгааг байрлуулдаггүй.

Таны хувийн нууцлал хамгаалагдсан.

Тоо баримтуудыг хуваалцах болон дэлхий даяар Библитэй хүмүүс хэрхэн холбогдож буйг тэмдэглэхийг та харах үедээ таны хувийн нууцлалыг хамгаалсан байдлаар дүн шинжилгээг бид хийдэг болоход та итгэлтэй байж болно.

Эдгээр мэдээллүүд нийтийн болох үед энэ нь зөвхөн нэгтгэсэн хэлбэрээр байдаг бөгөөд энэ нь таны хувийн мэдээллийг олонд дэлгэдэггүй. Үүн дээр нэмж хэлэхэд, таны мэдээллүүдийг хамгаалахад зориулагдсан аж үйлдвэрийн стандартын хамгаалалтыг бид ашигладаг болно.

Энэ бол таны ашиглалтад зориулагдсан зүйл.

Youversion-ийг ашиглах үед хувийн мэдээлэлдээ нэвтрэх, хуваалцах, өөрчлөх болон устгахыг оролцуулан ямар эрхүүдийг та эдлэх талаар манай журамд тодорхой дурьдагдсан байдаг. Энд бид мөн мэдээлэл цуглуулах технологиуд болон эдгээр үйл ажиллагаанууд нь Youversion -ний нийгмийн бүлэгт Библитэй холбогдох бүрэн боломжийг олгоход хэрхэн дэмжлэг үзүүлдэг талаар дурьдагдсан байдаг.

Библитэй холбогдохыг маань улам илүү гүнзгийрүүлэхийн тулд надад Youversion- оос имэйл илгээхийг би зөвшөөрч байна.Цуцлах

Facebook ашиглан бүртгүүлэх
Google-ээр Бүртгүүлэх
Apple-аар бүртгүүлэх

Доод тал нь 6 тэмдэгт

Бүртгүүлснээр, та манай Болзол ба Нууцлалын Нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Данс аль хэдийн нээсэн үү? Нэвтрнэ үүБүрэн Давуу Талыг Эдлээрэй


Үнэгүй Уншлагын төлөвлөгөөнүүд ба Чимээгүй цагийн материалууд

Библи Уншлагын Тѳлѳвлѳгѳѳнүүд нь Бурханы Үгтэй өдөр бүр, бага багаар холбогдоход таньд туслана.


Өөрийнхөө Библи болгох

Тодруулга эсвэл хавчуургыг өөрийн дуртай эшлэлд хийх, хуваалцаж болохуйц эшлэлийн зураг үүсгэх, нийтэд эсвэл хувийнхаар тэмдэглэлүүдээ Библийн хэсэг бүлэгт хавсаргах боломжтой.


Найз

Нөхөрлөлдөө Библийг гол анхаарлаа болгох. Итгэж болохуйц харилцааны хүрээнд хуваалцахыг хүсч буй зүйлээ, хүссэн үедээ хуваалц.


Ѳнѳѳдрийн эшлэл

Өдөр бүрийн эшлэлийг захиалах. Зөөврийн хэрэгсэл дээрээ өдөр бүр и-мэйлийг хүлээн ав эсвэл мэдэгдлийг дар.