YouVersion: Дэлхийн хамгийн алдартай Библи Апп

Библи

хүүхдүүд

Еден цэцэрлэг

Хүүхдүүдээ Бурханы Үгийг шимтэн уншихад нь туслаарай.

/_next/static/media/coming-bg.175ea6be.pngҮнэгүй татаж аваарай!

App store-д байгааApp store-д байгааApp store-д байгаа

Библитэй харьцаж, амьдралдаа хэрхэн бодит болохыг нь мэдэр.

Еден цэцэрлэгАнхны Христийн Мэндэлсэн өдөрИосеф, Мариа болон малын тэвшин дэх нярай ЕсүсХрист мэндэлсэн тухай хэлэхээр Тэнгэр элч нар хоньчидод харагдсан

Хүүхдүүд тань Библиэс үнэгүйгээр суралцах болно

Хөдөлгөөнт түүхийн апп нь ухаалаг утас болон таблетад зориулагдсан

Хүрэхэд идэвхэждэг хөдөлгөөн бүхий өнгөлөг дүрслэлүүд

Сурсан зүйлээ бататгахад зориулсан тоглоом болон бусад үйл ажиллагаанууд

Хүүхдэд ээлтэй навигаци

YouVersion: Дэлхийн хамгийн алдартай Библи АппYouVersion: Дэлхийн хамгийн алдартай Библи Апп

-тай хамтарсан

One Hope: Хүүхдэд зориулсан үнэхээр гайхалтай Библийн түүх