Хүүхдийн Библи Апп

 

 

by YouVersion

Хүүхдийн Библи Аппын таних тэмдэг

Хүүхдүүдээ Бурханы Үгийг шимтэн уншихад нь тусла.

Есүс ба найзууд

Үнэгүйгээр татаж ав!

Апп дэлгүүрт байгаа Google Play-с авах Amazon Appstore-т Андройдед зориулагдсанаар байгаа
Еден Цэцэрлэг

Библитэй харьцаж, амьдралдаа хэрхэн амьд үнэн бодит болохыг нь мэдэр.

Анхны Христын Мэндэлсэн өдөр Иосеф, Мариа болон малын тэвшин дэхь нярай Есүс Христ төрсөн болохыг хэлэхээр Тэнгэр элч нар хоньчидод харагдсан. Саа дайрсан хүнийг Есүс эдгээсэн нь

Хүүхдүүд тань үнэгүйгээр Библиэс суралцах болно

Хөдөлгөөнт түүхийн апп нь ухаалаг утаснууд болон таблетуудад зориулагдсан

Хүрэхэд идэвхиждэг хөдөлгөөн бүхий өнгөлөг дүрслэлүүд

Сурсан зүйлээ бататгахад зориулсан тоглоом болон хийх бусад үйл ажиллагаанууд

Хүүхдэд тохируулсан хайлтын систем

YouVersion: Дэлхийн хамгийн алдартай Библи Апп YouVersion: Дэлхийн хамгийн алдартай Библи Апп

-тэй хамтарсан

ortaklığıyla