Maтеј 1:1

Maтеј 1:1 MNT

Извештај за родословието на Исус, Месијата потомок на царот Давид, кој, пак, е потомок на Авраам
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели