Лука 2:20

Лука 2:20 MNT

Потоа пастирите се вратија, пеејќи Му славопојки на Бог за сето она што го слушнаа и видоа, зашто сe беше точно така како што им кажа ангелот.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со Лука 2:20