Јован 10:11

Јован 10:11 MNT

Јас сум добриот Пастир. Добриот пастир го дава Својот живот за овците.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели