Јован 1:1

Јован 1:1 MNT

Уште на почетокот постоеше Зборот. Зборот беше со Бог и Зборот беше Бог.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели