Мудрост Сирахова 1
MK1990

Мудрост Сирахова 1

1
Мудроста и праведноста.
1Секоја премудрост е од Господа и со Него останува таа засекогаш.
2Кој ќе ги изброи морскиот песок, дождовните капки и деновите на вечноста?
3Кој ќе ги испита височината на небото и ширината на земјата, бездната и премудроста?
4Најнапред од сѐ е создадена мудроста, а и разбирањето на мудроста е од вечноста.
5Изворот на премудроста е Словото на Севишниот Бог, а одот нејзин се вечните заповеди.
6На кого му е откриен коренот на премудроста? Кој го знае нејзиното остварување?
7Само еден е премудар и многу страшен – Господ, Кој седи на Својот престол.
8Тој ја создал и ја видел, ја измерил,
9и ја излеал врз сите Свои дела,
10врз секое тело според Својата дарба, а најмногу ги дарува оние што Го љубат.
11Стравот Господов е слава и чест, веселба и венец на радоста.
12Стравот Господен го радува срцето, му дава веселба, радост и долг живот.
13На оној, кој има страв од Господа, добро ќе му биде на крајот, благословен ќе биде во денот на својата смрт; стравот Господен е дар од Господа, кој води по патеките на љубовта.
14Љубовта спрема Господа е славна премудрост; по својата промисла, Тој им ја дава на оние што ги милува.
15Почеток на мудроста е стравот Божји. Таа е создадена кај верните уште во утробата на нивната мајка; таа се утврдила меѓу луѓето на вечни основи, на нивните потомци таа ќе им биде дадена.
16Стравот Господен е полнота на мудроста, таа ги опива луѓето со своите плодови.
17Нивниот дом го исполнува со сѐ што сакаат и сите нивни житници – со своите плодови.
18На мудроста венецот е стравот Господен; тој дарува мир и крепко здравје; и едното и другото од Бога се дарови, Кој ја зголемува радоста на оние што Го љубат.
19Он ја виде и ја измери, Он излива знаење и разум; ја издига славата на оние што ја имаа.
20Коренот на мудроста е – да имаш страв од Господен; долг животот на нејзините гранки.
21Стравот Господен ги отстранува гревовите; а кој нема страв – не може да се оправда.
22Несправедлив гнев не може да се оправда; тежината на гневот – паѓање е за човекот.
23Трпеливиот човек претрпува докрај, а потоа – наградата негова е радост.
24Долго ги сокрива своите зборови, а устите на верните ќе говорат за неговата разумност.
25Во сокровиштата на мудроста се тајните на разумот, а грешникот не го сака стравот Господов.
26Ако копнееш по мудроста, исполнувај ги заповедите, и Господ ќе ти ја даде,
27бидејќи стравот пред Господа е мудрост и знаење; а верата и кротоста Му се угодни на Бога.
28Не биди недоверлив спрема стравот Господен; со срце раздвоено не пристапувај кон Него.
29Не биди лицемерен пред другите; и внимавај на својата уста.
30Не гордеј се, за да не паднеш и да не бидеш осрамотен; Господ ќе ги открие твоите тајни и ќе те понизи пред сите – затоа што не си пристапил искрено пред стравот Господен и што срцето твое е полно со лукавства.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 1990, 2017
© Bible Society of the Republic of Macedonia 1990, 2017

Дознај повеќе за Свето Писмо (Гаврилова) 1990