Малахија 1
MK1990

Малахија 1

1
Израилот е неблагодарен. Казнување на свештениците и на народот поради незаконски жртви.
1Пророчко слово од Господа до Израилот преку Малахија.
2Ве засакав, вели Господ. А вие рековте: »Во што си покажал милост кон нас?« Зар Исав не е брат на Јакова, вели Господ, но сепак Јас го засакав Јакова,
3а Исава го замразив и ги предадов планините негови, за да се запустат, и пределите негови – на шакалите пустински.
4Ако Едом рече – ние сме разорени, но ќе се подигнеме сами, Господ Саваот вели – тие ќе се подигнат, но Јас пак ќе ги разурнам, и така ќе ги наречат – нечесен крај и народ – на кој се разгневил Господ засекогаш.
5И вие ќе го видите тоа, па ќе речете: се возвеличи Господ над пределите Израилеви.
6Синот го почитува татка си, а робот – господарот свој; а ако сум Јас татко, тогаш каде е почитта кон Мене? И ако сум Јас Господ, тогаш каде е стравот пред Мене – вели Господ Саваот; вие свештениците, кои го презирате името Мое, велите: во што го презираме името Твое?
7На жртвеникот Мој вие принесувате нечист леб, а велите, со што Те осквернуваме? – Со тоа што велите: трпезата Господова не заслужува почитување.
8И кога како жртва принесувате слеп добиток – не ли е тоа лошо, или кога принесувате хромо и болно, зар и тоа не е лошо? Ако го однесеш тоа на твојот кнез – ќе биде ли тој задоволен од тоа и ќе те прими ли со радост, вели Господ Саваот.
9И така, молете Му се на Бога за да нѐ помилува; но штом таква работа излегува од рацете ваши, ќе може ли Он тоа милостивно да го прими, вели Господ Саваот.
10Подобро е таков од вас да ја затвори вратата и да не се пали напразно оган на Мојот жртвеник. Не сте Ми мили, вели Господ Саваот, и не сакам да примам дар од вашите раце.
11Зашто од сончев исток па сѐ до запад името Мое ќе стане големо меѓу народите, и тие на секое место ќе принесуваат темјан и чиста жртва; големо ќе стане името Мое меѓу народите, вели Господ Саваот.
12А вие го хулите со тоа што велите – трпезата Господова не заслужува почитување и користа од неа е мала.
13А притоа велите уште: и ете колку голем труд, а можеше и без тоа, вели Господ Саваот; принесувате крадено, хромо и болно, а притоа принесувате уште и таков лебен дар: па можам ли со благонаклоност да го примам тоа од вашите раце, вели Господ Саваот.
14Нека е проклет оној што лаже, оној кој во стадото свое има неповредено машко, а дал и завет, па во жртва на Господ Му принесува повредено; зашто Јас сум Цар голем и името Мое е страшно пред народите.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 1990, 2017
© Bible Society of the Republic of Macedonia 1990, 2017

Дознај повеќе за Свето Писмо (Гаврилова) 1990