Римјаните 16:21

Римјаните 16:21 MK2006D

Ве поздравуваат мојот соработник Тимотеј и моите сродници Луциј, Јасон и Сосипатар.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели