Римјаните 16:21

Римјаните 16:21 MK2006D

Ве поздравуваат мојот соработник Тимотеј и моите сродници Луциј, Јасон и Сосипатар.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Ве охрабрува и предизвикува да барате блискост со Бог секојдневно.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.