Јуда Вовед
MK2006D

Јуда Вовед

Вовед
Посланието на Јуда не е упатено до некоја посебна заедница, туку до христијаните воопшто. Неговата порака е мошне блиска на онаа која се наоѓа во Второто Петрово послание (види посебно 2 Птр 2): и едната и другата се борат против грешните учења и против оние кои се истакнуваат со нивниот разврат.
По воведот (ст. 1–2), писателот жестоко ги напаѓа пропагаторите на лажните учења, кои се вовлекле во Црквата, и најавува осуда што ќе ги погоди сите (ст. 3–16). Од своја страна, верниците се повикани да останат цврсти во верата (ст. 17–23). Посланието завршува со завршен збор упатен до Единствениот Бог, нашиот Спасител Исус Христос, нашиот Господ (ст. 24–25).
Ако ова послание ја открива застрашувачката сила на лагата, тогаш тоа уште повеќе ја подвлекува потпората и надежта што ја поседуваат христијаните во Бога, во Исус Христос и во Светиот Дух.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 2006

© Bible Society of the Republic of Macedonia 2006


Дознај повеќе за Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)