Исаија 61:9

Исаија 61:9 MK2006D

и семето нивно ќе биде познато меѓу народите, и потомството нивно – меѓу племињата; сите, што ќе ги видат, ќе познаат дека се тие семе благословено од Господ.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели