Исаија 61:8

Исаија 61:8 MK2006D

Зашто Јас, Господ, ја сакам правдата, го мразам грабежот со насилството, и ќе им дадам награда според вистината и ќе направам со нив вечен завет
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели