Исаија 61:7

Исаија 61:7 MK2006D

Заради тоа што бевте двојно посрамени, подбивот и срамот им беа наследство, затоа во земјата ќе добијат двојно; вечна веселба ќе има кај нив.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели