Исаија 61:5

Исаија 61:5 MK2006D

Тогаш ќе дојдат туѓинци, и ќе ги па­сат стадата ваши; синовите на туѓин­ци­те ќе бидат ваши земјоделци и ваши ло­зари.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели