Исаија 61:3

Исаија 61:3 MK2006D

да им соопштам на оние што тагува­ат на Сион дека ним место пепел ќе им се даде украс, место плачење – мирисно масло на радост, место опаднат дух – славна облека; и ќе ги наречат дабови на правда, градина на Господ за Негова слава
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со Исаија 61:3