Исаија 61:11

Исаија 61:11 MK2006D

Зашто – како што земјата ги про­из­ведува растенијата свои, и како што во градината расте сѐ што ќе се посее – та­ка Господ Бог ќе направи да никне правда и слава пред сите народи.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели