Битие 35:23-26

Битие 35:23-26 MK2006D

Синовите на Лија беа: Рувим, првенецот Јаковов, Симеон, Левиј, Јуда, Исахар и Завулон. А синовите на Рахила беа: Јосиф и Венијамин. Синови, пак, на Билха, слугинката на Рахила, беа Дан и Нефталим. А синови на Зелфа, слугинката на Лија, се: Гад и Асир. Тоа се синови Ја­ковови, кои му се родија во рамнината Арам.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Ве охрабрува и предизвикува да барате блискост со Бог секојдневно.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.