Галатјаните 6:11

Галатјаните 6:11 MK2006D

Гледајте со колку големи букви ви напишав со својата рака.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели