Ефесјаните 3:3-4

Ефесјаните 3:3-4 MK2006D

односно дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и пого­ре ви напишав накратко. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сфатил тајната на Христа
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели