Колосјаните 4:16

Колосјаните 4:16 MK2006D

Откако ова послание ќе биде про­чи­тано кај вас, потрудете се да биде про­читано и во лаодикиската црква, а она од Лаодикија да го прочитате и вие.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели