Дела 20:4-5

Дела 20:4-5 MK2006D

До Азија го придружуваше Сосипа­тар Пиров од Верија а од солунјаните Аристарх и Секунд, Гај од Дерва и Ти­мотеј, и азијците Тихик и Трофим. Тие отидоа порано и нѐ чекаа во Троада.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Ве охрабрува и предизвикува да барате блискост со Бог секојдневно.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.