3 Јован 1:7

3 Јован 1:7 MK2006D

Бидејќи поради Неговото име трг­наа, не земајќи ништо од незна­бошците.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели