3 Јован 1:3

3 Јован 1:3 MK2006D

Многу се зарадував кога дојдоа бра­ќата и посведочија за твојата вистина – односно како ти одиш во вистината.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели