3 Јован 1:12

3 Јован 1:12 MK2006D

За Димитриј посведочија сите, па и самата вистина; а сведочиме, исто така, и ние; а вие знаете дека сведоштвото наше е вистинско.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели