2 Тимотеј 1:5

2 Тимотеј 1:5 MK2006D

спомнувајќи си за нелицемерната ве­ра кај тебе, која најпрвин се всели во твојата баба Лоида и во мајка ти Ев­ника, а убеден сум дека ја има и во тебе.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели