2 Солуњаните 3:17

2 Солуњаните 3:17 MK2006D

Своерачен поздрав од мене, Павле; тоа е белег во секое послание; јас пи­шу­вам така.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели