2 Солуњаните 2:2

2 Солуњаните 2:2 MK2006D

да не се поколебате лесно во мисли­те свои и да ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор, или преку послание, небаре како од нас испратено, дека божем веќе настапил Христовиот ден.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели