2 Петар 1:9

2 Петар 1:9 MK2006D

А кој ги нема овие доблести, тој е слеп, кусоглед и заборава дека се очистил од поранешните гревови.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели