2 Петар 1:8

2 Петар 1:8 MK2006D

Зашто, ако овие доблести ги има во вас и се умножуваат, тие нема да ве ос­та­ват празни, ниту бесплодни во позна­нието на нашиот Господ Исус Христос.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели