2 Петар 1:3

2 Петар 1:3 MK2006D

Бидејќи Неговата божествена сила ни подари сѐ што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на Оној Кој нѐ повика со Својата слава и совршенство
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со 2 Петар 1:3