2 Петар 1:21

2 Петар 1:21 MK2006D

Зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттик­на­ти од Светиот Дух.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели