2 Петар 1:20

2 Петар 1:20 MK2006D

Знајте го прво тоа дека ниедно про­роштво од Писмото не е сопствено ка­жување на пророкот.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели