2 Петар 1:15

2 Петар 1:15 MK2006D

А ќе се погрижам на ова да се потсетувате секогаш и по мојата смрт.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели