2 Петар 1:11

2 Петар 1:11 MK2006D

бидејќи по таков начин ќе ви се овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели