2 Петар 1:10

2 Петар 1:10 MK2006D

Браќа, затоа уште повеќе насто­ју­вај­те да го зајакнете вашиот позив и из­бор, зашто, ако го вршите тоа, никогаш нема да погрешите
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели