2 Петар 1:1

2 Петар 1:1 MK2006D

Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние на кои преку правдата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос им се падна еднаква вера како и нам.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели