2 Јован 1:5

2 Јован 1:5 MK2006D

И сега те молам, госпоѓо, не како да ти пишувам нова заповед, но онаа што ја имаме од почетокот, да се љубиме ед­ни со други.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели