2 Јован 1:3

2 Јован 1:3 MK2006D

Да биде со нас благодатта, мило­срди­ето, мирот од Бог Отецот и од Гос­пода Исуса Христа, Синот на Отецот во вистина и љубов!
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели