2 Јован 1:13

2 Јован 1:13 MK2006D

Ве поздравуваат чедата на избраната твоја сестра. Амин!
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели