2 Јован 1:11

2 Јован 1:11 MK2006D

зашто, кој го поздравува, учествува во неговите лоши дела.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели