2 Коринтјаните 7:8-9

2 Коринтјаните 7:8-9 MK2006D

Зашто, ако сум ве и ожалостил со посланието, не ми е жал, макар и да ми беше жал, бидејќи гледам дека тоа послание ве ожалостило само за малку време; сега се радувам не затоа што се ожа­лостивте, туку што се ожалостивте за покајување; бидејќи се ожалостивте по Бога, та никаква штета да не претрпите од нас.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели