2 Коринтјаните 1:12

2 Коринтјаните 1:12 MK2006D

Бидејќи нашата пофалба е оваа: сведоштво на нашата совест дека со простодушност и искреност пред Бога, а не со телесна мудрост, туку со Божја благодат живееме на светот, особено, пак, меѓу вас.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели