1 Солуњаните 1:1

1 Солуњаните 1:1 MK2006D

Од Павле, Силван и Тимотеј – до црквата на Солуњаните во Бог Оте­цот наш и во Господ Исус Христос, бла­годат вам и мир од Бог Отецот и Господ Исус Христос!
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели