1 Петар 1:1

1 Петар 1:1 MK2006D

Петар, апостол на Исус Христос, до повратниците распрснати по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витанија
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели