1 Коринтјаните 7:1

1 Коринтјаните 7:1 MK2006D

А за она што ми пишавте – добро е човек да не се допира до жена.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со 1 Коринтјаните 7:1