1 Коринтјаните 16:10

1 Коринтјаните 16:10 MK2006D

Ако, пак, дојде Тимотеј, гледајте меѓу вас да биде безбеден; зашто тој го извршува делото Господово како и јас.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели