Почуствувај ја секаде

Избери од повеќе од 1,200 верзии на Библијата на преку 900 јазици на твојот компјутер, телефон или таблет -- многу од нив достапни во аудио верзија.

Види ги верзиите на Библијата

Направи ја твоја Библија

Нагласи ги или обележи ги твоите омилени стихови, направи слики со стиховите кои потоа можеш да ги споделиш, и прикачи јавни или приватни белешки на Библиските стихови.

Креирај ја твојата бесплатна сметка

Инсталирај ја апликацијата

Апликацијата Библија е сосема бесплатна, без реклами и барања за дополнителни плаќања. Инсталирана е на волку многу уреди (до сега):

Симни ја бесплатната Библиска Апликација

Бесплатни Планови за читање и Дневна побожност

Библиските планови ќе ти помогнат да се вклучиш во Божјиот Збор, секој ден по малку.


Читај, слушај, гледај, сподели

Започни сега