Cerība

Cerība

3 dienas

CERĪBA Aplūkosim dažus Bībeles pantus par cerību. Dievs taču vēlas, lai tevī valdītu miers, tevī nebūtu baiļu, lai tu būtu pārpilns ticības un mīlestības, vai ne? Viņš negribētu, lai tu būtu noraizējies vai tevī valdītu dusmas. Cerības rakstvietas tev māca, kā kļūt vairāk piedodošam. Dieva Vārda apcere rada īstu gudrību.

Publicētājs

Mēs vēlētos pateikties MemLok, Bībeles atmiņas sistēmai, par šī plāna struktūras nodrošināšanu. Plašākai informācijai par MemLok apmeklē: http://www.MemLok.com

Par izdevēju

Vairāk nekā 750000 ir izlasīts