Ieradumi

Dievbijīgs

Veselīga identitāteAngļu valodā vārds "ieradumi" tiek apzīmēts ar vārdu "habits", tāpēc šajā lasīšanas plānā katrs angļu vārda burts apzīmē citu vārdu angļu valodā, kas sākas ar to pašu burtu, veidojot H.A.B.I.T.S. Latviešu valodā akronīms neveidojas.)Mēs visi vēlamies stiprus ikdienas paradumus. Taču tā vietā mēs aizguļamies, nokavējam darbu, pārnākam mājās vēlu vakarā, sabļaujam uz bērniem, ēdam un dzeram ar attieksmi "tikai vēl vienu'" un gultā pārbaudām saņemtos e - pastus. Tāpēc padomāsim, kā mēs varam pārtraukt sliktos ieradumus un uzsākt jaunus, veiksmīgākus? Vai nav kāds vienkāršs 3-soļu plāns, kas mani atbrīvos? Domāju, ka nav. Bet tev ir cerība, un Dieva Vārdā tās ir daudz. Craig Groeschel, Life.Church mācītājs, saka, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nespēj saglabāt labos ieradumus un pārtraukt sliktos, ir tāpēc, ka mūsu sagrozītā identitāte sabotē mūsu panākumus. Tas veido mūsu HABITS (ieradumi) akronīma, kuru izmantosim, lai atklātu labāku veidu, kā veidot un pārtraukt ieradumus, pirmo burtu: h-veselīga identitāte Kad esam gatavi uzsākt kaut ko jaunu vai atbrīvoties no slikta ieraduma, mēs bieži izveidojam sarakstu ar to, ko mēs darīsim. Tā vietā mums vajadzētu sākt ar mērķiem, kuri balstīti tajā kas ir mūsu Dievs un kas vēlamies būt mēs. Sakot: "Es skriešu maratonu" tu izsaki to, ko vēlies izdarīt. Sakot: Es esmu tik brīnišķi radīts, un Dieva spēkā es vēlos kļūt par skrējēju" tu skaties uz to, Kas ir Dievs un kas vēlies kļūt tu. Tas ir uz identitāti balstīts mērķis. Mums jānoliek kas pirms darītIdentitātes mērķi ir tikai viens aspekts veselīgas identitātes atklāšanā. Nākošais solis, kā iegūt vēl mazliet vairāk brīvības, ir iedziļinoties pagātnē piedzīvotajās sāpēs, melos, kuriem ticēji, nepiedošanai, kļūdām un dažādām situācijām tavā dzīvē, kas lika tev noticēt tai sevis versijai, kas, iespējams, nemaz nav tas, kādu tevi radījis Dievs. Atklājot melus, tu vēlēsies tos aizstāt ar Dieva patiesību, kas atklāta Viņa Vārdā. Veselīga identitāte, kas balstīta tajā, ko Dievs par tevi saka, ir pamats tam, lai pārtrauktu sliktos ieradumus un veidotu jaunus, pozitīvus.Piemēram, pārāk daudzi no mums ir noticējuši tādiem meliem, kā “es tāds būšu vienmēr”. Tās ir identitātē balstītas bailes, kurām pretī jāliek identitātē balstīta patiesība, kā, piemēram, "Dievs nav man devis bailības garu. Viņš deva man spēka, mīlestības un savaldības garu!" Kurus melus par savu identitāti tu vari aizstāt ar Dieva patiesību? Lūgšana: Tēvs, parādi man, kuri ir tie ieradumi, kas man ir jāpārtrauc? Kas ir tas manī, kas izraisa šos ieradumus? Svētais Gars, es lūdzu pēc Tava spēka, lai varētu veikt šīs izmaiņas. Āmen!Noskaties, ko mācītājs Craig stāsta par ieradumiem.