Mateja 1:2

Mateja 1:2 RT65

Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties